Menu

ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา


T.P. Marine Service Co., Ltd รับสมัครพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงาน
1. เจ้าหน้าที่รับส่งน้ำมันหน้าท่าเรือบางจากจำนวนหลายตำเหน่ง

คุณสมบัติ
จบการศึกษามัธยมต้นขึ้นไป หากมีความรู้ทางช่าง และเรือน้ำมัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตและหน้าที่
ทำงานเป็นกะ กะเช้า 07:00-15:00 กะบ่าย 15:00-23:00 กะดึก 23:00-07:00 ทำงานกะละสองวันแล้วพักสองวัน
รับผิดชอบในการรับส่งน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซบริเวณหน้าท่าเรือ ตักตัวอย่างน้ำมัน ติดตั้งซิลล์และถอดซิลล์

สนใจติดต่อ
คุณ มะรีรัตน์ ทัพพินท์กร Tel: 097-949-2355  Email : mareerat@tappinthakorn.com
คุณภณ ทัพพินท์กร Tel: 094-846-9898, Email: pana@tappinthakorn.com


T.P. Consult and Training Co.,Ltd รับสมัครพนักงานมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงาน
1. ผู้ตรวจติดตาม Auditor

คุณสมบัติ

จบการศึกษาปริญษาตรี มีความรู้เรื่อง ISO9001 มีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน หากเคยเป็น QMR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องสามารถขับรถได้มีรถเป็นของตนเอง

ขอบเขตและหน้าที่
เป็นผู้ตรวจติดตามความก้าวหน้าของระบบ ISO ในบริษัทลูกค้า ดำเนินการตรวจหาความสอดคล้อง และทำการแนะนำการปรับปรุงแก้ไข ทำการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ลักษณะการทำงาน เข้าตรวจติดตามบริษัทลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ทำการออกรีพอร์ตให้กับลูกค้าไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป ทำการส่งรายงานหรือรีพอร์ทดังกล่าวไปยังสำนักงาน ให้เข้าสำนักงานอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง


Tappinthakorn

ตำแหน่ง Videographer & Editor
 
>ออกแบบและดีไซน์ 
>ตัดต่อภาพ และ วิดีโอทั้งสำหรับการโฆษณาลง Social Media ,  Youtube
 
 คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือ เทียบเท่า
2. สามารถตัดต่อ cutting ได้
3. มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อต่างๆได้
 
**ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**
 
สนใจติดต่อ
02-1019645 
(ติดต่อภายในวันทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. เท่านั้น 
นอกเวลาไม่รับติดต่อ)
หรือ ส่ง resume มาได้ที่ info@tappinthakorn.com
สนใจติดต่อ
คุณมะรีรัตน์ ทัพพินท์กร Tel: 097-949-2355, Email : mareerat@tappinthakorn.com
คุณภณ ทัพพินท์กร Tel: 094-846-9898, Email: pana@tappinthakorn.comMore Topic

Top